EESTI ÕPILASETLEJATE XXI RIIGIKONKURSI JUHEND

Tulenevalt huvist luule ja selle interpreteerimise vastu on 20 aastat korraldatud Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.

AEG JA KOHT

Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 14.–15. veebruaril 2014. aastal Kuressaares Saaremaal.

KORRALDAJAD

Kuressaare Gümnaasium koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga

OSAVÕTJAD

Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

1. 4.–6. klasside õpilasetlejad

2. 7.–9. klasside õpilasetlejad

3. 10.–12. klasside õpilasetlejad

KORRALDUS JA TINGIMUSED

Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.

4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit

7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit

10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit

Igast maakonnast oodatakse igast vanuseastmest üht õpilasetlejat ning Tallinnast ja Tartust oodatakse igas vanuseastmes kuni kolme õpilasetlejat (erandite suhtes tuleb kokku leppida konkursi korraldajaga). Soovitav tulla koos juhendajaga.

HINDAMINE

Konkursil esinejaid hindab žürii. Vanuserühmade paremaid etlejaid autasustatakse grand prix´i, kolme laureaaditiitli ja žürii äranägemisel eripreemiatega. Žürii moodustab Eesti Harrastusteatrite Liit koostöös korraldajaga. Konkursi lõppedes toimub juhendajate arutelu žüriiga.

REGISTREERIMINE

Osalemiseks registreeruda hiljemalt 10. veebruariks 2014. a. Registreerimisel palume täita ANKEET, mis asub veebilehel http://tinyurl.com/kp55yrp

Konkursi info: Merle Rekaya, Kuressaare Gümnaasium, Nooruse 1, Kuressaare 93815; e-post:

merle@oesel.edu.ee , telefon 5177194

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate majutuse koolimajas (oma magamiskott ja -matt kaasa) ja toitlustuse (kolm söögikorda), kehtestades selleks osalustasu 17 eurot inimese kohta. Osalemistasu palume üle kanda hiljemalt 12. veebruariks 2014. a Kuressaare linnavalitusese a/a EE62220010220032596019 (SEB) või EE8010221054240462 (Swedbank) märgusõna – vabariiklik etlejate konkurss, osavõtja nimi.

Kes soovib arvet, saatke ekiri merle@oesel.edu.ee sisuga: kellele arve, eposti aadress, kuhu saata; mille eest, mitu inimest ja summa kokku.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne.) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Konkursi lõppvooru lõplik ajakava saadetakse kõigile osalejaile 11. veebruaril 2014.

Konkursi algusaeg 14. veebruaril kell 12.30, lõpetmine samal õhtul, järgneb Kabaree-etendus Saaremaa Ühisgümnaasiumis.

FINANTSEERIMINE

Korralduskuludest ei maksta etlejate, juhendajate jne transpordikulusid festivalipaika ja tagasi.

Festivali korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi- ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud festivali korraldamisega seotud kulud.