Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2014


Eesti Teadusagentuur kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja 2013. a õpilaste teadustööde riikliku konkursi.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2014.

Ootame kõiki põhikooli- ja gümnaasiuminoori osalema õpilaste teadustööde konkursil. Osaleda võib üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena. Töid saab esitada neljas valdkonnas:
  • humaniora,

  • naturalia,

  • realia ja

  • socialia.

Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (arvutiprogramm), mis peavad olema korralikult vormistatud.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ja hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalisi auhindu jagub ka I preemia saanud tööde juhendajatele.


Rohkem teavet konkursi, osalemistingimuste ja auhindade kohta saab vaadata:

http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teadustoode-konkurss/