Balti keti 25. aastapäeva tähistav esseekonkurss „Mida tähendab minu jaoks Balti kett?“


Balti Assamblee, st Eesti, Läti ja Leedu parlament, korraldab Balti keti 25.aastapäeva puhul esseekonkursi noortele teemal „Mida tähendab minu jaoks Balti kett?“

Korraldajad soovivad luua põlvkondadevahelist sidet taasiseseisvumise ajastuga, millest tänastel noortel isiklikke mälestusi ei ole ja nad teavad seda vanemate- vanavanemate jutustuste kaudu.

Konkursi eesmärk on motiveerida noori osalema aktiivselt ühiskondlikus elus, tõstatada küsimusi riigi üldiste väärtushinnangute, erinevate ühiskonnagruppide koostöö ja heaolu arengu teemadel. Ühtlasi tekitada senisest suuremat huvi Balti koostöö kui valdkonna vastu ning panna noori sel teemal kaasa mõtlema.

Osalejad: gümnaasiumi vanemate klasside (10.-12. klassi) õpilased vanuses 16 kuni 18 aastat.

Essee maht: teksti pikkus kuni 3600 tähemärki, mitte enam kui 2 lehekülge. Osaleja võib esitada ühe eesti keeles kirjutatud essee.

Vormistus: esseel peab olema eraldi tiitelleht, kus on kirjas autori andmed ja kontaktid: nimi, aadress, telefon, e-posti aadress, kooli andmed.

Tähtaeg: eesti keeles kirjutatud essee esitamise tähtaeg on 20. aprill 2014.

Aadress: esseed saab esitada e-postiga essee.konkurss@riigikogu.ee või paberkandjal märksõnaga „ESSEE“, Riigikogu, Lossi plats 1a, Tallinn 15165.

Taustainfo rahvusvahelisse vooru pääsemise kohta: rahvusvahelisse vooru pääsemise lõppvaliku teeb iga riigi parlamendis moodustatud vastav komisjon, kes esitab rahvusvahelisse vooru 6 paremat tööd.

Rahvusvaheline voor: rahvuslikust voorust finaali pääsenud tööd tõlgitakse korraldajate poolt inglise keelde ja esitatakse rahvusvahelisele hindamiskomisjonile.

Konkursi võitjad: selgitatakse välja 9 võitjat- kolm igas vanuseklassis (10.klass, 11.klass, 12.klass).

Konkursi auhind: võitjaid autasustatakse diplomi ja kutsega osaleda 24. oktoobril Tallinnas toimuval Balti Assamblee istungjärgul. Korraldaja katab reisi- ja osalemiskulud. Alla 18-aastaseid noori peab reisil saatma täiskasvanu (õpetaja või lapsevanem).

Autoriõigused: konkursil auhinnatud tööd kuuluvad Balti Assambleele, kes võib need publitseerida koos viitega autorile.