Riigikohus kuulutab välja õigusteemaliste õpilastööde konkursi


Tegemist on Riigikohtu 95. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursiga, kuhu on oodatud 9.–12. klassi õpilaste võistlustööd. Tänavune kaasuskonkurss on järjekorras kümnes ja esimest korda on õpilastel võimalus esitada töid ka loovtööde erikategoorias.

Nii kaasuskonkursiks kui ka loovtöödeks pakume lahendamiseks kolm kaasust. Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 9., 10., 11., ja 12. klassi arvestuses. Loovtöid hinnatakse ühises arvestuses, välja valitakse üks võidutöö.

  • Kaasus nr 1: „Õigus teise eest otsustada“

  • Kaasus nr 2: „Erinevad valikud, üks elu“

  • Kaasus nr 3: „Advokaadi advokaat“

Konkursil osaleja valib kolme kaasuse hulgast lahendamiseks ühe. Kaasuse võib lahendada nii eesti kui ka vene keeles ning kaasuse lahendamiseks on õpilasel kaks erinevat võimalust.

Kaasuskonkurss

Kaasus tuleb lahendada justkui kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil, ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. Kaasuse lahendusel peab seega olema kolm struktuuriosa: ühe poole argumendid, teise poole argumendid ning kohtuniku otsus. Kasuks tulevad viited Eesti Vabariigi põhiseadusele. Muude seaduste kasutamine siiski tingimata lisapunkte ei anna ning neile ei tasu ka liigselt keskenduda, et isiklikud mõtted ja sisemine õiglustunne ei jääks teisejärguliseks.

Loovtöö

Kaasus tuleb lahendada mõnes loovas vormis: essee, luuletus, näidend, reportaaž, koomiks vms. Kaasuse lahendusel ei pea olema kindlat struktuuri ning seaduste kasutamine otseselt lisapunkte ei anna, kuid kui õpilane soovib neid oma töösse põimida, on see loomulikult lubatud. Töös peavad avalduma õpilase sisemine õiglustunne ning isiklikud mõtted. Erikategoorias hinnatakse töid ühes vanuserühmas: 9.–12. klassi õpilased.

Mõlema variandi puhul ootame, et konkursil osaleja lahendaks kaasuses toodud olukordi peaasjalikult enda õiglustundest ja eetikast lähtudes. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

Tingimused

  • maksimaalselt neli A4 lehekülge pikk (arvutikirjas, Times New Roman, kirjasuurus 12 punkti, 1,5-kordne reavahe)

  • märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass,

  • kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning

  • juhendaja nimi.

Võttes konkursist osa iseseisvalt, pole juhendaja nime tarvis märkida. Juhendajaks võib olla nii õpetaja kui ka lihtsalt õigusvaldkonnast huvitatud inimene.

Osalemiseks palume töö saata hiljemalt 16. novembriks 2014 e-posti aadressile info@riigikohus.ee või kirja teel Riigikohtusse (Lossi 17, Tartu 50093). Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna „Kaasuskonkurss“.

Täpsemalt: http://www.riigikohus.ee/?id=1512

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti erikategooria võitja ja juhendaja on 14. jaanuaril 2015 palutud Tartusse, kus Riigikohtu esimees tublimaid vääriliselt tänab.

Kaasuskonkursi parimate autorite nimed ja tööd avaldame 14. jaanuaril Riigikohtu koduleheküljel www.riigikohus.ee.

Varasemate töödega on võimalik tutvuda siin: http://www.riigikohus.ee/?id=64