Lapsi ja koolinoori kutsutakse osalema loomevõistlusel "Minu tuleviku Eesti"

external image img.php?f=news%2F13365_ppp_logo.jpg&fdb=kmin&w=240&h=240&c=0

Kaitseministeerium ning haridus- ja teadusministeerium kuulutavad välja laste ja koolinoorte joonistus-, multimeedia- ja kirjandivõistluse „Minu tuleviku Eesti“.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. aprill.

Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 3–5-aastased ja 6–9-aastased, kellelt oodatakse joonistusi ning 10–14-aastased ja 15–19-aastased, kes saavad valida kas kirjandi kirjutamise või multimeedia projekti tegemise vahel (võib teha mõlemat).

Välja antakse kuus auhinda:

  • 3–5-aastaste parim joonistus saab auhinnaks iPad 3;

  • 6–9-aastaste parim joonistus saab auhinnaks iPad 3;

  • 10–14-aastaste parim video saab auhinnaks iPhone 5;

  • 10–14-aastaste parim kirjand saab auhinnaks iPhone 5;

  • 15–19-aastaste parim video saab auhinnaks iPhone 5;

  • 15–19-aastaste parim kirjand saab auhinnaks iPhone 5.

Joonistuse hindamise tingimused

Joonistajad on jagatud kahte vanuserühma: 3–5-aastased ja 6–9-aastased.

Tööde hindamisel arvestatakse:

• teemale vastavust;

• originaalsust;

• esteetilist väärtust.

Joonistusega peab kaasas olema ka vabas vormis (lapsevanema, eestkostja, kasvataja või õpetaja abiga) kirja pandud autori kommentaar.

Kirjandi hindamise tingimused

Kirjandi kirjutajad on jagatud kahte vanuserühma: 10–14-aastased ja 15–19-aastased.

Tööde hindamisel arvestatakse:

• teemale vastavust;

• originaalset lähenemist;

• head väljendusoskust;

• nõtket sõnakasutust;

• kompositsioonilist huvitavust;

• etteantud mahupiirangut.

Kirjandi maht on nooremal rühmal 3000–5000 tähemärki ja vanemal rühmal 5000–7000 tähemärki (koos tühikutega).

Multimeedia projekti hindamise tingimused

Multimeedia projekti tegijad on jagatud kahte vanuserühma: 10–14-aastased ja 15–19-aastased.

Tööde hindamisel arvestatakse:

• teemakohasust;

• originaalsust;

• köitvust;

• kunstilist teostust (kaadri visuaalne ja dramaturgiline kompositsioon, montaaži kiirus, koloreering).

Multimeedia klipi pikkus on kuni 3 minutit.

Tööde esitamine

Joonistused palume saata postiga kaitseministeeriumi aadressile Sakala 1, 15094 Tallinn. Märksõna: joonistusvõistlus

Joonistusega peab kaasas olema vabas vormis (lapsevanema, eestkostja, kasvataja või õpetaja abiga) kirja pandud autori kommentaar, samuti autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Multimeedia klipid palume laadida videokeskkonda Youtube ja saata oma võistlustöö link aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee. Kirjaga peab kaasas olema lühike kommentaar, autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Kirjandid palume samuti saata e-kirjaga aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee.

Kirjale peab olema lisatud autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Loe täpsemalt!