Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab 2014/2015 õppeaastal erinevate haridustasemete õppijatele loovtööde õpilaskonkursi „Lahe Asi“.


Konkursi sisu lähtub riikliku õppekava läbivast teemast „Tehnoloogia ja innovatsioon“.

Konkursi eesmärkideks on:

• pakkuda õppijatele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust,

• näidata oskuslikku tehnoloogiliste vahendite kasutamist ja

• anda võimalus esitleda oma IKT-alaseid loovtöid ka laiemale ringile.

Konkursile ootame 5-19 aastaste laste ja noorte põnevaid ning uudse lahendusega loovtöid, mida saab iseloomustada sõnaga „lahe asi“ ning millel on uute teadmiste saavutamist toetav väljund.

Tutvu konkursil osalmise ja töödele esitatavate täpsemate tingimustega.

Konkursile esitatav töö peab koosnema loovtööst ja digitaalsest arengumapist. Selle toetuseks korraldame 11. septembril veebiseminari „Digitaalne arengumapp kui õppija arengut toetav töövahend“, millel soovitame õpilaste konkursitööde juhendajatel osaleda. Osalemine on tasuta, vaata lisainfot siit.

Konkursitööde esitamise lõpptähtaeg on 16. märts 2015.a.