Mängude loomise võistlus "Igale õpilasele oma õppemäng"


Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi osalema õpimängude stsenaariumite konkursil. Õpilased ise teavad kindlasti kõige paremini, milliseid mänge nad mängida tahaksid. Mäng võib olla mõeldud arvutis või mobiiltelefonis mängimiseks.

Tingimused:

Osalema oodatakse 1.-12. klassi õpilasi.

Võistlustöid hinnatakse neljas vanusegrupis: 1.-3., 4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass.

Osaleda võib nii individuaalselt kui 2-3-liikmeliste võistkondadena.

Mängu stsenaarium ehk kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama endas järgnevat:

- mängujuhend (jutusein e. storyboard esitatakse piltide kaudu, milleks võib olla vabalt valitud veebivahend, nt. koomiks, online-joonistusprogramm jne)

- väga täpselt välja kirjutatud mängu tegevused, sh. tegevuste muutmise kirjeldus

- mängu tasemetel toimunud muutuste kirjeldus (kui esimesest tasemest on läbi saadud, mis muutub teisel tasemel raskemaks/teistsuguseks?)

- mängijate vanusegrupp - mängijate arv - kirjeldus, kuidas mängu tunnis kasutada

- selgitus, mille põhjal arvutatakse mängu tulemust

- selgitus, kas mäng tehakse mobiiltelefoni või arvuti jaoks

Mängu stsenaarium on avaldatud veebis. Sobiva vahendi valivad õpilased ise (abiks: http://koolielu.ee/pg/tools/index)

Töö vastab autoriõigustele.

Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Mängu esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2011.

Mängud koos kirjeldustega tuleb saata aadressil maibrittku@gmail.com

Žürii hindab konkursitöö asjakohasust õppematerjalina, sisu, edasiantu selgust ja autorite loovust. Hindamisel lähtutakse Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetest.