Animafilmi konkurss "Käsi peseb kätt!"


Kas Sind on aidatud? Või oled ise abi pakkunud?

Kas abi on üldse oluline või vajalik? Kui oluline on vastuteene?

Head õpilased, kui Teie koolis on vähemalt 1 arvuti, 1 kaamera, fotoaparaat või skänner – see üleskutse on Teile! Tiigrihüppe SA ja Nukufilmi lastestuudio MTÜ ootavad Teid osalema animatsiooni konkursil „Kästi peseb kätt“.

Teretulnud on kõikvõimalikud erinevates animatehnikates valmistatud klipid: nii joonis-, lamenukk-, ümarnukk- kui ka arvutianimatsioonid ja piksillatsioonid.

Tööde hindamine toimub kolmes vanusekategoorias:

1. Algkooli usinatelt ootame filme pikkusega 5-60 sekundit

2. Põhikooli tegijatelt filme pikkusega 10-120 sekundit

3. Gümnaasiumi oskajatelt filme pikkusega 15 – 180 sekundit.

Valminud filme hindab ekspertidest koosnev žürii, kuhu kuuluvad Eesti animatsioonistuudiote töötajad, õpetajad, Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuhid. Parimate filmide autoritele ja nende juhendajatele on auhinnad välja pannud Tiigrihüppe Sihtasutus.

Osalemise tingimused:

1. Autorite vanus kuni 19 eluaastat.

2. Animatsioonfilmi sisu järgib konkursi teemat „KÄSI PESEB KÄTT!”

3. Konkursile esitatav töö on autorite originaallooming! Kasutatud muusika ja muu teiste loodu peab olema märgitud filmi lõpus.

4. Animatsioonfilmi pikkus on:

5. Algkooli usinatel 5-60 sekundit

6. Põhikooli tegijatel10-120 sekundit

7. Gümnaasiumi oskajatel 15 – 180 sekundit.

8. Filmid peavad olema üles laetud nii youtube`i kui esitatud elektroonsel andmekandjal (CD, DVD), soovitavalt .avi, .wmv või .mpg failiformaadis ja andmekandja tuleb saata või tuua aadressile: Mustamäe tee 60, Tallinn 12916 Tiigrihüppe Sihtasutus, pakendil märgusõna „KÄSI PESEB KÄTT”.

9. Filmiga peavad kaasas olema järgmised andmed:

• filmi nimi

• filmi lühitutvustus ehk sünopsis

• autori/autorite nimi/nimed

• autori/autorite vanus

• autori/autorite kool

• autori/autorite kontaktaadress, telefon, e-posti aadress

• juhendaja/juhendajate nimi/nimed

10. Filmi autor/autorid on nõus levitamisõiguse andmisega konkursi korraldajatele. Konkursile laekunud töid ei kasutata kommertslikul eesmärgil ilma autori nõusolekuta.

11. Filmi esitamise tähtaeg on 17.06.2011.a.

Info, registreerimine ja filmialased küsimused:

Katrin Kuusik

katrin@nukufilmilastestuudio.ee

Nukufilmi Lastestuudio MTÜ