omalooming

Võistlus "Euroopa koolis 2010 - 2011"

Traditsiooniliselt kutsub Tallinna Haridusamet lapsi ja noori vanuses 5-21 aastat osalema iga- aastasel Euroopa integratsiooniprobleeme käsitleval võistlusel Euroopa koolis. Tänavu tähistame Eestis võistluse Euroopa koolis 20. aastapäeva.

2010. - 2011. õa võistluse üldteema on seotud vastava Euroopa aasta teemaga, mis seekord on seotud vabatahtliku tegevusega teiste inimeste toetamisel ja aitamisel. Arvestades seda, et vabatahtlikuna tegutsemise kogemust on vähestel lastel ja õpilastel ning teema käsitlemine on seetõttu üpriski keeruline, siis soovitame lähtuda siinjuures ennekõike märksõnadest: hoolivus, märkamine, aitamine, sõprus, koostöö jne.

Nagu ka varasematel aastatel, on oodatud tööd vabalt valitud teemal, mis puudutab Euroopa ühinemise, poliitika, majanduse, kultuuri, Eesti ja Euroopa suhete ning sellega seonduvalt meie igapäevaelu probleeme.

Esitada võib kirjutisi ja kunstitöid, -projekte vabalt valitud žanris, vormis.

Kunstitööde, mis on vormistatud paberil, paremasse nurka palume kinnitada etikett töö pealkirja, autori nime ja vanuse ning kooli nimega. Kui tööd on juhendanud õpetaja, siis lisada ka tema nimi.

Loomulikult on oodatud ka erinevatel infokandjatel loodud ja vormistatud loovtööd, projektid.

Parimatele diplomid, auhinnad, sh osalemine noorsookohtumistel erinevates Euroopa riikides. Autasustamine toimub 2011. aasta mais Tallinna Õpetajate Majas. Kunstitöödest korraldatakse samas näitus.

Hea on kui toimetate/saadate kunstitööd otse Tallinna Õpetajate Majja (Raekoja plats 14) ja kirjatööd Tallinna Haridusametisse (Estonia pst 5a, III korrus) 10. märtsiks 2011.

Info telefonil 640 4592, e-post meelis.kond@tallinnlv.ee.