Projekti "Targalt internetis" eestvedajad kutsuvad Eesti lapsi ja noori osalema rahvusvahelisel õpilaskonkursil teemal

"Avastame digimaailma üheskoos - turvaliselt".


SID plakati konkurss

Selle konkursi tarbeks kutsume lapsi ja noori looma Mõistliku Kasutamise Poliitika* (Acceptable Use Policy) plakatit kasutades lühendit „SID“ või kajastades teemat „Avastame digimaailma üheskoos – turvaliselt“.


Kuna plakat tuleb esitada elektrooniliselt, peaks faili formaat olema kas pildifail (jpg, gif, png), tekstipõhine dokument (txt, doc, PDF) või üksik PowerPoint slaid (ppt).


Plakateid võetakse vastu igas keeles, kuid plakati idee peaks olema kergelt arusaadav ka inimestele, kes räägivad teist keelt (näiteks visuaalsete vahendite abil). Lisaks – plakatit Internetis esitades tuleb lisada lühike kokkuvõte oma plakatist inglise keeles (maksimum 100 sõna).


*Mõistliku Kasutamise Poliitika (Acceptable Use Policy/AUP/fair use policy) on reeglite ja juhiste kogumik tehnoloogia ja online-informatsiooni ja teenuste kasutamiseks. Selle eesmärk on kaitsta kasutajaid ja võrgustikku või süsteemi väärkasutamise eest. Näiteid edasisteks ideedeks leiate SID koolimaterjalide kogumikust (SID kit for schools).


SID video konkurss

Selle konkursi jaoks kutsume lapsi ja noori looma lühikest videolõiku (maksimum 2 minutit) teemal „Avastame digimaailma üheskoos – turvaliselt“.


Vastu võetakse faile, mille formaadiks on mp3, mov, avi, divx, wmv ja ükskõik milline mpeg. Videot võib esitada otse Internetis failina või laadida video mõnda videoportaali (YouTube, Vimeo) ning esitada Internetis video link.


Videosid võib esitada igas keeles, kuid see peaks siiski oleme kergelt mõistetav ka inimestele, kes räägivad teist keelt (näiteks visuaalselt). Ka videot Internetis esitades tuleb kirjutada video kohta lühike kokkuvõte inglise keeles (maksimum 100 sõna).


Mõlemad konkursid toimuvad kolmes vanuserühmas:

• 9-aastased ja nooremad

• 10-14-aastased

• Üle 14-aastased

Kõik materjalid tuleb esitada Internetis Safer Internet Day kodulehel oleva vormi kaudu. Palume, et materjale esitaks täiskasvanud (õpetaja, lapsevanem või hooldaja), kes oleks peamiseks kontaktiks kui peaks vaja olema rohkem informatsiooni või võitjaid teavitada. Kindlasti oleks vaja lisada e-maili aadress.

Osaleda võib nii üksi kui grupina, mõlemad kategoorias ning esitada võib ka rohkem kui ühe video/plakati . Materjale võetakse vastu Interneti teel 1.-29.veebruarini 2012 kaasa arvatud. Auhindade seas leidub mänge (välja pandud meie konkursi sponsori Microsofti poolt) ja vanematele osalejatele võimalus osaleda Internetiturvalisuse suvelaagris Rumeenias!


Võitjad selguvad 30.märtsil 2012 ning nendega võetakse ühendust juhendaja e-maili teel (palume lisada Safer Internet Day e-maili helpdesk@eun.org oma kontaktide hulka, et vältida kirja saatmist spämm-kausta). On väga tähtis, et juhendav täiskasvanud vastab saadetud e-mailile kuu aja jooksul või osalejad loetakse auhinnaks loobujateks. Mitte võitnud osalejatega ühendust ei võeta. Kõik osalevad materjalid pannakse üles Safer Internet Day kodulehele ja kasutatakse ka tulevikus erinevates kampaaniates (juhul kui selleks materjali esitamisel loa annate).


Allikas: http://www.saferinternetday.org/web/guest/competitions


Projekti "Targalt internetis" on lisaks Tiigrihüppe Sihtasutusele kaasatud MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei-ja Piirivalveamet, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti kodulehelt www.targaltinternetis.ee leiate eakohaseid materjale lastele ja noortele, õppematerjalide kogu õpetajatele, infot lapsevanematele.