Euroscola konkurss

eyd2015.jpg

Euroopa Parlamendi infobüroo kuulutab välja Euroscola konkursi gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele.

Ootame põnevaid plakateid teemal: "Euroopa arengukoostöö aasta 2015" (European Year of Development 2015")

Tööd palume saata:

pildiformaadis (jpg, jpeg, pdf) suurusega kuni 10MB hiljemalt 13. oktoobriks 2014 aadressile eptallinn@ep.europa.eu märksõna KONKURSS.

Plakati formaat on vaba. Konkursitööle peab olema lisatud mõnelauseline selgitus, mida soovitakse plakatiga öelda ja millist sõnumit edastada, kooli nimi, klass, õpetaja nimi ja kontakt.

Kaheksa parima plakati autorid (24 õpilast ja 2 õpetajat) saavad võimaluse külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis 2015. aasta kevadsemestril.

PS! Konkursil saavad osaleda koolid, kes pole 2 aasta jooksul Euroscola noorteprojektist osa võtnud.

Konkursil osalemisega annab kool Euroopa Parlamendi infobüroole õiguse kasutada saadetud võistlustöid sotsiaalmeedias ja infobüroo kodulehel.

#EYD2015 moto: "Our world, our dignity, our future".

Lisainfo:

http://www.europarl.ee/et/noortele-koolidele.html

www.europarl.ee/euroscola